Arborkraft | Våra tjänster
21248
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21248,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
 

Våra tjänster

Naturvård och skogsvård

Vi kan skapa trädruiner i städer eller i känsliga biotoper. Döda träd är minst lika viktiga som levande träd för artmångfald. Att bevara den biologiska mångfalden är en viktig uppgift för oss.

Specialuppdrag såsom att ringbarka i trädkronor och stam där vittryggig hackspett häckar, något som görs för att förbättra förutsättningarna för den rödlistade arten, är ett exempel på vad vi kan göra.

Vi gör även skogsröjningar för skogsägare och privatpersoner.

Trädvård

Trädvård är nödvändigt i stadsmiljö för att träden skall vara friska och säkra för person och egendom. Trädvård infattar bland annat olika typer av beskärningar, besiktning av trädbestånd, rötsondering, kronstabilisering och trädrenovering.

Alla ingrepp i träden kan påverkar veden, balansen, vitaliteten och därför måste man ha kompetensen att avgöra trädets fortsatta framtid.

Avverkning

Trädfällning i sektioner sker till största delen genom klättring. Vi använder rep och sele och då når vi också hela kronan snabbt och kostnadseffektivt. Finns det tillräckligt med plats precisonsfäller vi trädet från marken. Vid sektionsfällning tar vi bit för bit. Är det en känslig miljö så firar vi ner veden med speciella friktionsbromsar och block, i vissa fall med stöd av mobilkran.

Stubbfräsning

För en stubbe tar det ca 20 år för att ruttna ner. Det är tråkigt att vänta, välkommen att beställa stubbfräsning av oss. Minimal markpåverkan och billigare än att gräva upp stubben med grävmaskin. Fräsdjup ner till 30 cm under marknivå. Vanligtvis fräser man ca 10-15 cm.
Maskinen är endast 80 cm bred. Vikt 750 kg.

Bortforsling

Vi kan:
  • Ombesörja bortforsling av stockar och ris
  • Köra bort med lastbil

Trädplantering och trädgård

Trädgård

Häckklippning, mindre trädgårdsplanering och skötsel.

Trädplantering

Är mer komplex vad man kan tror om bra man vill nå ett bra resultat.

Vanliga orsaker till dålig tillväxt i stadsmiljö är:

  • Kompakterad jord: med syrebrist som följd.
  • Saltskador: för höga halter blir giftiga.
  • Fysiska skador: skador från schaktning eller liknade blir ingångsport för röta.
  • Vattenbrist: hårdgjord yta leder bort regnvatten ner till dagvattenbrunnar men inte ner till jorden. Trädet blir stressat av vattenbristen och blir mer mottaglig för olika angrepp.
  • Växtgropar: ofta för små växtbäddar/gropar. Trädets rötter får det svårt att etablera sig. Tillväxten avtar.

Trädflyttning & trädplantering

Maskinens hydrauliska spadar sticks ner i jorden på det ställe där kunden vill placera ett träd. Med spadarna i jorden lyfts jordklumpen upp och körs bort. Sedan kör man till det träd man vill flytta. Med trädet placerat i centrum av de 6 spadarna, trycks de enskilda spadarna ner i jorden, en efter en.

När alla spadar är helt nere i jorden, lyfts trädet med jordklumpen och körs till önskad placering, där det sänks ner i det hål som tidigare gjorts. På så sätt har trädklumpen placerats som hand i handske och med så stor massa i jordklumpen, att ingen bindning behövs. När trädet är satt lyfts spadarna upp ur jorden, maskinen öppnas och bilen kör bort.

Nu är trädet flyttat, utan att ha tagit skada. De vassa spadarna skär av rötterna med ett skarpt snitt, som ger minsta möjliga såryta.